Tallahams

El tallahams, trencahams, lliri, golfàs o anjora,  Pomatomus saltatrix  - saltator ( Cast: anjova) és un peix de l'ordre dels perciformes molt ràpid i potent. Es comercialitza fresc, congelat o en conserva.  És apreciat i te molt interès comercial a les zones del mediterreà sud, Grecia i Turquia

Hàbitat i reproducció  Es troba a la plataforma continental fins als 200 m de fondària.Realitza migracions estacionals a la recerca d'aigües càlides, i es troba mar endins a l'hivern i aproximant-se a la costa a l'estiu.

De vegades, fan incursions als estuaris i les desembocadures dels rius.

La seva activitat és diürna. 
Es reprodueix a la primavera i l'estiu, i els ous són pelàgics.

Els juvenils cacen en moles per evitar el canibalisme, i els adults en grups aïllats, atacant sovint altres peixos gregaris com les llisses, seitons, sardines i sards, entre altres, i destruint quantitats superiors a les seues necessitats. També s'alimenten de crustacis i cefalòpodes.

 

Tècniques de pesca De manera artesanal i esportiva amb tremalls, palangres, arrossegament, encerclament, línies de mà, curricà i teranyina.

Sol trencar el fil i els hams amb les dents, comportament que està reflectit als noms locals.

 

Fonts: Wikipedia, museudelapesca.org i  llibre "Peces del mar de la península Ibérica"