La lluerna, Trigla Lucerna (cast. bejel), és un peix peculiar tant per la forma com pels colors. El cos és de color rogenc i té dues aletes grans de color blau violat intens, quan les desplega li dóna un aspecte majestuós. Emet una mena de grunyit. La carn del peix és blanca i força apreciada,  ideal per  fer suquets.

Mida: Pot arribar a mesurar fins a 65 cm, tot i que la mesura habitual és d'uns 35 cm.

Hàbitat: Es troba en fons de sorra i fang entre 20 i 300 m de fondària. Menja peixos, crustacis i d'altres invertebrats bentònics.

Època: La podem trobar tot l'any. Es reprodueix a l'hivern.

Reproducció: Fa migracions reproductores que l'apropen a la costa.

Tècniques de pesca: Els pescadors professionals pesquen la lluerna al tresmall, arrossegament i palangre. Els pescadors esportius també en pesquen esporàdicament al pescar l'aranya.

 

RECEPTES:

És excel·lent per fer en suquet.

Lluerna amb patates.

Suquet de peix