La maire, bacallaret, lluça, llúcera, mare de lluç o tabanc, Micromesistius poutasson, (cast. bacaladilla). El nom popular català mare de lluç ve de l'antiga creença que aquest peix era realment la progenitora del lluç. La seva carn és blanca i tova. És un peix de difícil conservació. Ha de ser pescat i menjat. La millor manera de consumir-lo és fregit.


Mida: La mida mitjana de pesca és de 25 cm, però pot arribar als 40 cm de llargària.

Hàbitat:.Forma moles molt nombroses. Fa migracions diàries verticals. Caça  preferentment  de nit a prop de la superfície i durant el dia, roman a prop del fons. Es troba entre els 150-3.000 m de fondària, tot i que és més normal trobar-la entre els 300 i els 400. Menja petits crustacis i peixos, els exemplars més grossos també es nodreixen de cefalòpodes.

Època: La seva temporada és al febrer.

Reproducció: Té una longevitat de 20 anys. Es reprodueix de gener a març, època en la qual forma grans moles. Els joves viuen a prop de la costa.

Tècniques de pesca: Es pesca amb arts d'arrossegament entre 200 i 500 metres. Els exemplars més grossos es poden pescar amb palangres. Els pescadors esportius també la pesquen amb volantí.

RECEPTES:

Tabancs de Blanes fregits