El déntol o dento. Dentex dentex, (cast.: dentón). El nom li ve de les fortes dents que posseeix . És una de les espècies de peixos més preuades.

Mida: Pot arribar a 1 m de longitud total i a 10 kg de pes.

Hàbitat: És un peix litoral de fons rocallosos i praderies entre els 10 i 200 m, tot i que els exemplars més grossos són típics dels fons sorrencs superiors als 25 m.

Època i reproducció: Es reprodueix entre la primavera i l'estiu quan la temperatura de l'aigua és d'uns 15º.

Tècniques de pesca: Els pescadors professionals el pesquen amb tresmalls, arts d'arrossegament i palangres. Es pesca a la fluixa, jigging. És una de les preses més difícils i apreciades a la pesca submarina. Es captura fent esperes (amagats darrere pedres esperant que s'atansi mogut per la curiositat), a grans fondàries (20-35 m). Però si nota la presència del pescador,  fuig ràpidament.

RECEPTES:

Déntol al forn

Déntol al forn senzill i ràpid